2008-02-22

om en arkitektur utan arkitekter: del 1

gratulerar file publishing till nystartade bloggen:

file rivstartar med att efterlysa en debatt om stjärnarkitekter vs. anonyma arkitekter (”bör arkitekten ha ’stjärnstatus’ eller är [arkitekten] en ’teambuilder’?”) - dock med den missvisande (?) rubriken ”arkitektur utan arkitekter”.

enligt mitt förmenande är det två helt olika diskussioner som därmed samtidigt läggs på bordet. inget fel i det - så länge man vet att skilja äpplen från päron. för att undvika all begreppsförvirring framöver föreslår jag följande distinktioner: motsatsförhållandet mellan stjärnarkitekter och mer anonyma arkitekter (konflikten inom arkitektkåren - som väl frågan om ”stjärnarkitekten/teambuildern” handlar om) är något helt annat än motsatsförhållandet arkitektritat vs. inte arkitektritat (konflikten mellan arkitektkåren som kollektiv å ena sidan, och världen utanför arkitekternas egna led å den andra - som väl rubriken ”arkitektur utan arkitekter” handlar om). man bör hålla isär begreppen ”anonym arkitekt” och ”anonym arkitektur”; det arkitektritade (om än med ”okända” arkitekter som upphovsmän) är och förblir något helt väsensskilt från det byggande helt utan arkitekter, helt utan akademism, som på engelska kallas ”vernacular”; röda stugor med vita knutar, medeltida stadsgytter såväl som landsbygdens lador, villaförortens kataloghus osv, dvs allt det som byggts - och som fortfarande byggs - i en (folklig) tradition, utanför arkitekturen som akademisk disciplin. man bör inte förväxla ”vernacular” med anonyma arkitekters verk. bara för att en arkitekt är okänd/anonym innebär det inte att den anonyme arkitektens arbeten med automatik skall räknas till den folkliga traditionen (”vernacular”, helt utan personliga/individuella upphovsmän). bara för att en arkitekt anser sig inspirerad av det folkliga byggandet betyder det inte att denne arkitekts verk med automatik skall räknas som ”vernacular”.

i synnerhet arkitekterna själva fuskar/tänker och uttalar sig mycket grumligt när det gäller att skilja mellan det inomkårsliga (inomkårliga?) och det utomkårsliga (utomkårliga?): det arkitektritade (akademiskt, ”uppifrån”) skiljer sig alltid från ”vernacular” och anonym tradition (folkligt, ”underifrån”) även då arkitekten inte är någon kändis, eller rent av uttalat eftersträvar anspråkslös anonymitet (påstår sig/inbillar sig vara ”folklig”). skillnaderna i resultat/konsekvenserna (för det urbana/för det lantliga/för det förortsmässiga/för samhället i stort) mellan ”arkitektigt” och ”vernacular” är mycket, mycket större (och därmed intressantare?) än skillnaderna inom arkitektkåren någonsin kommer att vara mellan det som ritas av stjärnarkitektritade och av deras mindre kända kårfränder.

arkitektritat förblir arkitektritat, förblir ”arkitektigt”, även med en aldrig så ”folklig” inspirationskälla.

begreppsförvirring inträffar då man inte lyckas/inte vill skilja mellan den falska varudeklarationen hos den anonyme arkitektens folkliga anspråk, och genuin ”vernacular”...

kan man hoppas på ett förtydligande från file framöver? är det konflikten mellan anonyma arkitekter och stjärnarkitekter (konflikten inom arkitektkåren, krocken mellan akademiska/politiska ideologier) som file vill diskutera? eller är det gränslandet mellan det arkitektritade och ”vernacular” (konflikten mellan samhället i stort och arkitektkåren - en från samhället i övrigt separerad, avskuren kår med uttalade egenintressen) som file vill diskutera?