2011-09-17

Uttalsövning för nyhetsuppläsare m.fl.

Lesa bucker dricka mjulk
Hagelbussa sockersutt
Vintermussa jettetrutt
Futter rutter hasselnutter
Bujning rujning skattehujningLäsa böcker dricka mjölk
Hagelbössa sockersött
Vintermössa jättetrött
Fötter rötter hasselnötter
Böjning röjning skattehöjning