2010-01-28

aleksander wolodarskis ritbiträden: del 1

i det senaste numret av gratistidningen city (torsdag 28 januari 2010),sidorna 6-7, har natalia kazmierska skrivit om aleksander wolodarski och om hans senaste stadsplaneringsprojekt, norra stationsområdet (precis på stadsgränsen mellan stockholm och solna). wolodarskis planprojekt har uppmärksammats i media framförallt för de två höga torn (”tors torn”) som är tänkta att bli områdets signaturbyggnader.jag intervjuades av kazmierska för denna artikel och citeras på ett par ställen i artikeln - men ett tryckfel har tyvärr insmugit sig i ett av mina citat. det står ”ritbräden” på ett ställe. ritbiträden skulle det naturligtvis vara. det borde alltså ha stått:

”stadsbyggnadskontoret skaffade sig under 80-talet en oerhörd makt. de bestämde nu inte bara hur höga husen fick vara, utan styrde allt in i minsta detalj: fönsterspröjsar, fasadfärger. arkitektkontoren som anlitades att förverkliga wolodarskis visioner reducerades i praktiken till ritbiträden, säger mikael askergren.”

no problem. shit happens. men bör kanske påpekas.

bilden ovan föreställer aleksander wolodarski på plats vid norra station. bilden illustrerar natalia kazmierskas artikel i city, och publiceras på denna blogg med benäget tillstånd från tidningen.

läs hela cityartikeln här: www.city.se
mer om wolodarski som planerare: problemet med bostadsområdet s:t erik