2011-07-11

Citydebatt i DN

Det pågår en debatt i Dagens Nyheter om Stockholms citys framtid. Fredrik von Feilitzens artikel (DN 30/6) har föranlett Mikael Askergen att författa en replik (DN 11/7) om det stadsbyggnadsförslag som Mikael Askergren lanserat redan 2008 under rubriken ”Den felande länken” (även kallat ”Serafimergenombrottet”) men som ledamoten av Stockholms skönhetsråd von Feilitzen i sin artikel i DN avfärdar som ”befängt”.

Läs artiklarna i debatten om Stockholms city i tur och ordning på DN.se:
Johan Johansson
Fredrik von Feilitzen
Mikael Askergren
Madeleine Sjöstedt
Fredrik von Feilitzen
Johan Johansson