2009-01-27

den felande länken

mikael askergren har inbjudits av arkitekturmuseet/arkitekturmuseets vänner att under en debattkväll tisdagen den 3 februari presentera det stadsplaneförslag som nyligen publicerades i tidskriften arkitektur under rubriken ”den felande länken”:förslaget går ut på att man på kungsholmen i stockholm länkar samman klarabergsgatans viadukt med norr mälarstrand, se bild ovan samt mikael askergrens hemsida.

samma kväll kommer flera andra aktuella projekt för västra city och södra klara att presenteras - och debatteras. här följer detaljerad information om debattkvällen:

samtal stockholm
tisdag 3 februari kl. 18 i auditoriet, fri entré.
stockholm genomgår en ständig förändring. just nu planeras och byggs en rad projekt;
vid centralstationen ett stort konferenshotell; för nya citybanans entré vid vasagatan planeras ett högt markerande hus; staden och statens fastighetsverk studerar ur olika aspekter hur området mellan sergels torg och gustaf adolfs torg kan förvandlas positivt och dessutom öka i volym; samtidigt har ett förslag presenterats hur kungsholmen bättre kan knytas till cityområdet och sergels torg genom en förbindande länk från klarabergsgatan till norr mälarstrand. i samband med dessa projekt bjuder vi in publiken och olika aktörer till ett samtal om stockholm.

- hur förs samtalen om stadens förändring bland olika aktörer?
- vad är möjligt att genomföra?
- vilka är förutsättningarna?

medverkande:
- anders thalberg och bengt svensson, white arkitekter, om stockholm waterfront
- peter ohrstedt, statens fastighetsverk, om departementskvarteren i klara
- ingela lind, stadsbyggnadskontoret, om stadens syn på förändringsarbetet
- mikael askergren om nya samband i staden

ett arrangemang i samarbete med arkitekturmuseets vänförening.