2018-02-17

Manhattan vid Stora Skuggan (1981)

Jag städar bland gamla papper och finner följande ”stadsplaneskiss” från 1981 – närmare bestämt vår allra första designuppgift när vi i vår årskurs började på Arkitekturskolan vid KTH hösten 1981. Vi delades in i grupper om 4-5 studenter som fick i uppgift att bygga sig en liten ”by” ute i Stora Skuggan – ett friluftsområde inte långt från KTH. Grupperna som vi delats in i skulle där bygga sig varsitt litet enkelt ”hus” som vi skulle övernatta i och sedan riva morgonen därpå. Som byggnadsmaterial fick vi endast använda oss av sådant som var gratis, som vi kunde finna på rivningstomter, i containrar och liknande. Jag tror övningen kallades ”Enkel byggnad”, ”Enkla hus” eller något sådant. Och det hela började med en individuell tävling bland alla oss nya studenter om en gemensam ”stadsplan” för vår lilla ”by” ute i Stora Skuggan.


Jag känner mig ganska stolt nu så många år efteråt när jag påminns om att jag i denna ”stadsplanetävling” faktiskt föreslog en ”tät” plan, med husen tätt ihop, med hus på enskilda ”tomter” i ett rutnätsmönster (ett s.k. grid), som på Manhattan minsann. Jag vill också minnas att jag var den ende i årskursen som föreslog en ”stadsplan” av detta slag.
Naturligtvis var det inte min gridiron-plan som vann, lärarna valde istället ut en plan som bestod av en vid cirkel av hus (ett tjugotal hus, vi var nästan hundra studenter i vår årskurs) som inkorporerade ett stort träd i ringen som pittoreskt ”landmärke”, och med den obligatoriska lägerelden mitt i (minns ej vem av mina kursare som ritade denna vinnande, typiskt ”arkitektiga” plan).


Jag tycker mig se en spikrak linje från detta mitt allra första, minst sagt brådmoget ”hyperurbana” stadsplaneförslag och allt vad jag egentligen intresserat mig för när det gäller städer och stadsbyggande ända sedan dess. Som i dessa båda exempel:
Urbanitet, vad är det? eller Hur man räknar ut urbanitetstalet u
Horror limitis