2016-07-19

Den felande länken (Serafimergenombrottet)

Nytt på YouTube: Mikael Askergren läser högt ur sina tidskriftsartiklar om det så kallade Serafimergenombrottet (ett gaturegleringsförslag för östra Kungsholmen i Stockholm), om en föreslagen ombyggnad av Kulturhuset i Stockholm, om en omlokalisering av Nobel Center till Kungsholmen och Norr Mälarstrand, och om Stockholms stadsbiblioteks framtid efter den stora tillbyggnaden av huvudbiblioteket vid Sveavägen blåsts av.Högläsningen ackompanjeras av samma bilder som illustrerade artikeltexterna när de publicerades. De tre tidskriftsartiklarna är:
(1) ”Den felande länken” i tidskriften Arkitektur, Stockholm, nr 8-2008. askergren.com/felandelaenken.html
(2) ”Man skall av sluta det man påbörjat” i tidskriften Arkitektur, Stockholm, nr 3-2009. askergren.com/avsluta.html
(3) ”Lägg framtidens storbibliotek i Kulturhuset!” (eller ”Två tre flugor i en smäll”) i tidskriften Arkitektur, Stockholm, nr 8-2009. askergren.com/flugor.html

Webb-adresserna ovan leder till de tre artiklarna i fråga på artikelförfattarens hemsida.
Vänligen ha överseende med det faktum att artikelförfattarens inläsning av artikeltexterna på intet sätt är perfekt, att inläsningen ursprungligen ej varit avsedd att publiceras. Artikelförfattaren lägger dock härmed ut filmen/högläsningen på Youtube för kännedom (varför inte), men hänvisar i första hand till tidskriftsartiklarna i tidskriften Arkitektur, respektive till artikeltexterna med illustrationer på artikelförfattarens hemsida: askergren.com
Filmen (inläsningen och bildsättningen) är från 2014. De tre artikeltexterna som läses upp är från 2008 och 2009. Illustrationerna som används i filmen är från 2008 och 2009.
Mikael Askergren den 19 juli 2016.