2013-05-04

Posthuset: nytt bygglov mars 2013

Följetongen om Posthuset vid Nybrogatan fortsätter. Byggherren har lämnat in en ny bygglovsansökan (februari 2013). Stadsbyggnadsnämnden har i sin tur beviljat denna nya ansökan (mars 2013). Precis som förra gången (juli 2011) har bygglovet beviljats som ”planenligt”, det vill säga utan ändring i detaljplanen. Jämför vertikalsektion genom ny vindsvåning i bygglov 2011 respektive bygglov 2013, nedan:

Bilden ovan med de bägge vertikalsektionerna placerade rakt ovanför varandra och i samma skala är ett montage. Gul heldragen linje markerar befintlig kallvind och befintligt yttertak före påbyggnad. Förlagorna till såväl vertikalsektion 2011 som vertikalsektion 2013 kommer från Stockholms stadsbyggnadskontors offentliga ritningsarkiv.

I skrivande stund (maj 2013) har en fastighetsägare i grannskapet överklagat också detta nya bygglov.
Fastighetbeteckning: Guldfisken 18.
Det nya bygglovets diarienummer hos Stockholms stad: 2013-01941
Överklagandeärendets diarienummer hos länsstyrelsen i Stockholms län: 13187-2013

Mitt första inlägg på denna blogg om Posthuset: ”Skandal! (Prins Carl Philips byggplaner)” (nedan).
Se även:
De sista neurotikerna
Stenstadsekologi