2013-03-31

”Lesa bucker, dricka mjulk” etc.

När man städar i datorn dyker det upp allt möjligt som man hunnit glömma bort. Följande ”läs- och uttalsövningar” är smakprov från ett projekt som sysselsatt mig i text och bild från och till sedan 1999.

”Bucker”, ”Verklighet och drum” och så vidare: texten i följande ”läsövning” har jag manipulerat i Photoshop. Som förlaga använde jag en bokrecension i Dagens Nyheter med för mina syften lämpliga rubriker och egennamn (2007):Härnäst några förslag till läs- och uttalsövning som storskalig installation utanpå (och/eller inuti) Dramatens hus vid Nybroplan i Stockholm.

Klicka på bilderna nedan för bilder i större format, med läsbar text (2009):Avslutningsvis, i repris, delar av läs- och uttalsövningarna ovan som redan publicerats här på denna blogg, med anledning av att jag för några år sedan noterat att inte ens SVT (och SVT:s språkvårdare?) längre bjöd något motstånd. Också SVT hade kapitulerat. Med ens hade det blivit vanligt att inte bara SVT:s sportjournalister utan även SVT:s ”riktiga” nyhetsuppläsare uttalade alla ö-ljud som u-ljud. ”Uttalsövning för nyhetsuppläsare m.fl.” (2011):Lesa bucker dricka mjulk
Hagelbussa sockersutt
Vintermussa jettetrutt
Futter rutter hasselnutter
Bujning rujning skattehujning

Läsa böcker dricka mjölk
Hagelbössa sockersött
Vintermössa jättetrött
Fötter rötter hasselnötter
Böjning röjning skattehöjning