2012-07-06

Cykel på tuben

Stella Fare har lyckats få (hopfällbara) cyklar tillåtna på Stockholms tunnelbana från årsskiftet – något som idag fredagen den 6 juli 2012 rapporteras i alla nyhetsmedia, inklusive Dagens Nyheter, se bild nedan.Stopp och belägg! Inte nog med att detta cykelbeslut måste rivas upp. Låt oss samtidigt inte bara (åter) förbjuda cyklar på stadsbussar och tunnelbanetåg, låt oss även passa på att samtidigt förbjuda andra skrymmande artefakter i kollektivtrafiken, t.ex. resväskor:

De som anser sig ha råd att resa till Thailand på semestern bör också kunna förväntas kosta på sig att t.ex. ta taxi till flygplatsen med alla sina stora, skrymmande väskor. Vardagspendlarna ska inte behöva snubbla på alla dessa gigantiska Thailandsväskor p.g.a. deras ägares, dessa felprioriterande (läs: oförskämda) Thailandsresenärers, snålhet.

Det handlar naturligtvis bara om snålhet att inte ta taxi till flygplatsen när man ändå lägger tusentals kronor på semesterresan i övrigt. Det är bara det att resandets demokratiserande de senaste åren, med extremt billiga flygbiljetter numera, har inneburit att folk inte tycker att de skall behöva betala något alls för sitt resande över huvud taget längre. Om flygbiljetten bara kostar några tior, varför ta en taxi för flera hundra till flygplatsen? (Idag kan som bekant resan ut till flygplatsen inte sällan bli dyrare än själva flygbiljetten.) Klart man numera anser sig ”ha rätt” att ta sina stora väskor med sig på bussen, t-banan, pendeln istället för att betala ”dyrt” för en taxi, eller betala ”dyrt” för att parkera den egna bilen på flygplatsens långtidsparkering.

Tänk om, Thailandsresenärer! Stadsbussar och tunnelbanetåg är inte till för dem som har särskilda transportbehov (att transportera skrymmande cyklar, resväskor), i synnerhet inte när dessa särskilda transportbehov inte handlar om en regelrätt vardagskonsumtion av kollektivtrafiken (i samband med utlandsresor på semestern, eller i samband med friluftsliv på fritiden).

Kollektivtrafikens stadsbussar och tunnelbanvagnar är i första hans avsedda för vardagspendlares behov. De som har särskilda (läs: skrymmande) transportbehov bör i framtiden uppmanas använda särskilda transportmedel (taxi, budbil, etc). De som använder bussar och tåg varje dag skall slippa trängas med andras cyklar, och slippa snubbla över andras tunga resväskor.

Hmm, förbjud även ryggsäckar på stadsbussar och tunnelbanetåg förresten. Vardagspendlare skall slippa få sig smällar av backpackerturisters ryggsäckar gång efter annan. Om politikerna ska lyckas få stockholmarna att ta buss eller tåg till jobbet i större utsträckning i framtiden (för att spara energi, för att minska mängderna bilavgaser i innerstan, osv), då måste man vara strängare från ansvarigt håll vad avser vad som är okej beteende trafikanter emellan och vad som inte är okej beteende trafikanter emellan i kollektivtrafiken. Då måste man se till att vardagspendlandet i kollektivtrafiken inte blir i det närmaste outhärdligt på grund av vissa tillfällighetstrafikanters ”missbruk” av kollektivtrafikmedlen. Om bilister  i framtiden skall börja föredra kollektivtrafiklösningar framför den egna bilen när de vardagspendlar, då måste dessa bilister som skall ”vinnas över” till kollektivtrafiken slippa snubbla över gigantiska resväskor och backpacker-ryggsäckar. Och framförallt: slippa snubbla över en massa cyklar i tunnelbanan!