2009-12-18

the big cover-up: ”två tre flugor i en smäll”

(forts.)

två tre förslag till omdaning av stockholms stadskärna: med anledning av att man bestämt att asplunds stadsbiblioteksbyggnad vid observatorielunden ej skall byggas till vill jag bland annat föreslå en utbyggnad av läsesalongen i kulturhuset vid sergels torg som den ideala lösningen på hur man skall lösa stockholms stadsbiblioteks utrymmesbehov i framtiden.

man bör dessutom passa på att - samtidigt som stadsbiblioteket utökar sin verksamhet vid sergels torg - låta verksamheten krympa i motsvarande grad vid observatorielunden, så att det blir möjligt att riva den mindre lyckade tillbyggnaden från 1930-talet. det är nämligen med cylindertrumman helt exponerad och synlig (som den var vid invigningen 1928) som stockholmarna bäst förvaltar arvet efter gunnar asplund för framtiden. läs hela förslaget: här

artikeln och förslaget i fråga sammanfattar innehållet i en serie tidiga inlägg på den här bloggen (på engelska), inlägg som sporrades av den just då pågående arkitekttävlingen om gunnar asplunds stadsbiblioteks framtid, inlägg under den sammanfattande rubriken ”the big cover-up”.